« Tagasi

AS Võru Vesi kutsub infoõhtule

Kanepi Vallavolikogu on määranud 20.11.2018 otsusega 1-3/2018/28 Saverna, Maaritsa, Valgjärve, Krootuse ja Ihamaru külades ühisveevärgi ja kanalisatsiooni (edaspidi ÜVK) tegevuspiirkondades vee-ettevõtjaks AS-i Võru Vesi, kes alustab teenuste pakkumist ja taristu opereerimist alates 01.01.2019.

Alates 01.01.2019 kehtivad Saverna, Maaritsa, Valgjärve, Krootuse ja Ihamaru külades vastavalt Kanepi Vallavalitsuse 29.11.2018 korraldusele nr 328 teenuste hinnad:
• veevarustus – 1,18 eur/m3;
• reovee ärajuhtimine – 1,85 eur/m3.
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.

 

AS Võru Vesi kutsub infoõhtule, kus jagatakse infot vee-ettevõtja muutusega kaasnevast.

12.12.2018 kell 17:30

Saverna raamatukogu saal

 

17.12.2018 kell 17:30

Krootuse rahavamaja