« Tagasi

Häälte ülelugemine 4. märtsil kell 10.00.

Kanepi valla valimiskomisjon annab teada, et Riigikogu 2019 aasta valimisel antud häälte ülelugemine toimub 04. märtsil 2019 algusega kell 10.00 Kanepi Vallavalitsuse majas aadressil Turu põik 1, Kanepi alevik, teisel korrusel asuvas volikogu saalis.
 
Riigikogu valimise seaduse § 194 kohaselt:
(1) Igaühel on õigus vaadelda Vabariigi Valimiskomisjoni ja valimiste korraldajate tegevust ja toiminguid.
(2) Vaatleja peab enne vaatlemise alustamist end esitlema.
(3) Vaatlejal on õigus kirjutada üles valimisvahendite pitseerimisel kasutatud turvavahendite numbrid.
(4) Vaatleja ei või segada valija hääletamist ega Vabariigi Valimiskomisjoni või valimiste korraldaja tööd ega osaleda valimiskomisjoni või valimiste korraldaja pädevuses olevates toimingutes.
(5) Vaatlejal ei ole õigust tutvuda valijate nimekirjaga, välja arvatud enda kohta valijate nimekirja kantud andmete õigsuse kontrollimiseks.
(6) Kui ruumipuudusel ei ole võimalik tagada kõigile vaatlejatele võrdseid tingimusi toimingute jälgimiseks, toimub vaatlemine Vabariigi Valimiskomisjoni või valimiste korraldaja korralduste kohaselt.