« Tagasi

Kanepi vald tunnustab kodanikke

Kanepi vallavolikogu kinnitas Kanepi valla 2018. aasta tunnustuste saajad. Tunnustamiseks esitati 32 kandidaati erinevatesse kategooriatesse.

 

Kanepi valla aukodanik on Heino Tartes. 

Heino Tartese nime teavad kindlasti kõik Kanepi valla inimesed, ta on sõna otsese mõttes meie koduvalla au ja uhkus. Heino panus lõõtspillimuusika propageerimisse Põlvamaal ja Eestis on tähelepanuväärne. Tema algatusel tähistatakse 2012. aastast meie kunagise tuntud lõõtsamehe Karl Kikka sünniaastapäeva novembris ja toimuvad rahvarohked lõõtsapeod Valgjärvel. Eesti Vabariigi 100. aastapäeva ürituste raames mängis koondorkestris 100 pillimeest ning Heino esitles spetsiaalse kujundusega enda tehtud 100. lõõtsa. Kanepi valla mehena osaleb Heino alati kõigil meie olulistel sündmustel ja rikastab neid oma pillimängu, laulu ja juttudega. 

 

Kanepi valla aunimetused antakse välja kaheksas kategoorias.

 

Aasta tegijad - Kanepi Avatud Noortekeskuse noorteaktiiv ja Siret Konsa

Noored korraldasid 21. juulil Jõksi laululaval suure suvepeo "PAM' MÖLLU". Kogu üritus organiseeriti alguset lõpuni ise. Üritus läks igati korda ning aitas Jõksi laululavale elu sisse tuua. Noored said sellest palju inspiratsiooni ja korraldavad sel suvel taas suure noortepeo ning aitavad korraldada Kanepi Festivali. 

 

 

Aasta kohaliku elu edendaja - MTÜ Põlgaste Jahtkond

MTÜ viib järjepidevalt läbi õppepäevi, mille raames tutvustatakse jahinduse, metsaolustiku ning loomadega seonduvat. Põlgaste Metsasõprade maja on saanud täiesti uue ilme, tänaseks on hoone renoveeritud  MTÜ liikmemaksude, LEADER meetme ja Kanepi Vallavalitsuse toel. Kanepi valla noortele korraldati jahinduse huviring. Maja renditakse välja ka koosolekute pidamiseks ja muude sündmuste jaoks. Jahtkonda kuulub 30 meest.

 

Aasta kultuurielu edendaja - Ilse Aigro

Ilse võttis Valgjärve lõõtsapeo korraldmise oma südameasjaks. Tänu temale sai 2018. aastal taaskord toimuma traditsiooniline lõõtsapidu. Ilse Aigro on silma paistnud aastatepikkuse tööga  kohaliku kultuurielu taoetaja ja abistajana ning pühendunud Valgjärve raamatukogu elushoidmisele.

 

Aasta sportlased - Kanepi valla korvpallimeeskond

2018. aasta Põlva maakonna meistrid. Meeskond on pikalt koos tegutsenud ning sportlikku vaimu Valgjärve kandis ikka au sees hoidnud.

 

 

Aasta ettevõtja - Kanepi Aiand OÜ

Lisaks tavapärasele tegevusele avas Kanepi Aiand oma uksed ürituste korraldamiseks, mis mitmekesistab nii nende endi võimalusi, kui loob olulist lisaväärtus Kanepi piirkonda. Oma tavapärase tegevusega on Kanepi Aaind OÜ silma paistnud järjepideva arenguga ning on piirkonnas ettevõtluse populariseerijaks.

 

Aasta külaelu edendaja - Urmas Kivirand

Urmas Kivirand on pühendanud palju aega Kooraste külaelu edendamisele, korraldades mitmeid üritusi nagu küla koosolekud, matkad, talgud, rahvatriatloni korraldamine ja abistamine. Ta on Kooraste külakeskuse mõtte algataja ja eestvedaja.

 

Aasta hariduselu edendaja - Merike Luts

Merike Luts väärtustab head haridust ja haritust. Tema avar maailmavaade, edasipüüdlik meel ja suhtlemisoskus mitmes võõrkeeles on aidanud Kanepi Gümnaasiumi hariduselu elvadada ja edendada. Oma mitmekülgse töö ja tegevusega innustab õpilasi õppima ja olema edaspidises elus ettevõtlikud ning loovad.

 

Aasta vabatahtlik töö - Marko Kaasik

Eelmisel aastal panustas Marko abipolitseinikuna üle 500 tunni. Tänu suurele panusele tunnustati Markot ka „Parim Põlvamaa abipolitseinik 2018" tiitliga. 

 

Kanepi valla tunnustuste andmise eesmärk on väärtustada ja tunnustada üksikisikuid, asutusi ning organisatsioone, kes on tööalase või ühiskondliku tegevusega andnud olulise panuse Kanepi valla inimeste elukvaliteedi tõstmisele, hariduse, kultuuri ja spordi edendamisele ning valla maine arendamisele. Tunnustused antakse üle Kanepi valla tunnustusüritusel 21. veebruaril Krootuse külakeskuses.