« Tagasi

Liikluse piiramine kohalikel teedel

Kuna teekatte sulamise tõttu on teede konstruktsioon oluliselt nõrgenenud ja raskekaaluliste veokite liiklus võib muuta tee kasutuskõlbmatuks, otsustati Kanepi Vallavalitsuse 14.03.2019 korraldusega nr 79 sulgeda Kanepi valla territooriumil asuvad teed (välja arvatud riigi- ja erateed) veokitele, mille kogukaal on üle 8 tonni kevadise teedelagunemise ajaks 18. märtsist 2019 kuni 30. aprillini 2019. Keeldu ei rakendata operatiivsõidukitele ja jäätmeveoteenust osutavale sõidukitele.

Teede olukorra hindamise ja informatsiooni jagamisega tegeleb majandusnõunik Ülar Kõrge tel 56153009