Talihooldusest Kanepi vallas

Talv paneb liiklejaid tavapärasest rohkem muretsema oma igapäevaste liikumisvajaduste võimaluste üle. Alljärgnev artikkel annab ülevaate meie vallas tehtavatest lumetõrjetöödest käesoleval talvel. Lumetõrjetöödeks on vald jaotatud erinevateks piirkondadeks

Endise Kanepi valla piirkonnad:
I piirkond- Karste, Kaagvere küla Kanepi- Otepää teest paremat kätt ja Jõksi, Heisri küla tervikuna. Töid teostab Eino Hani Tammiku talu. Kontaktisik Margus Hani, telefon 5615 0256.
II piirkond- Karste, Kaagvere küla Kanepi- Otepää teest vasakut kätt ja Kooraste, Rebaste küla tervikuna ning Jõgehara küla osaliselt. Tööde tellija TREV-2 Grupp AS. Kontaktisik Tanel Schattschneider, telefon 528 8128. Töid teostab Eino Hani Tammiku talu. Kontaktisik Margus Hani, telefon 56150256.
III piirkond- Hino, Jõgehara, Koigera, Erastvere küla tervikuna. Töid teostab OÜ Saaretu. Kontaktisik Kalmer Lina, telefon 514 0335.
IV piirkond- Kanepi alevik. Töid teostab OÜ Saaretu. Kontaktisik Kalmer Lina, telefon 514 0335.
V piirkond- Piigandi küla tervikuna, Kaagna küla osaliselt. Töid teostab OÜ Saaretu. Kontaktisik Kalmer Lina, telefon 514 0335.
VI piirkond- Soodoma, Magari küla, Närapää tervikuna. Töid teostab OÜ Saaretu. Kontaktisik Kalmer Lina, telefon 514 0335.
VII piirkond- Põlgaste, Sõreste küla tervikuna. Töid teostab Hurmi Agro OÜ. Kontaktisik Marek Kruusla, telefon 53429099.
VIII piirkond- Lauri, Hurmi, Varbuse küla tervikuna ja Kaagna küla osaliselt. Töid teostab Hurmi Agro OÜ. Kontaktisik Marek Kruusla, telefon 53429099.
Kanepi aleviku kõnniteid ja platse hooldab täiendavalt TREV-2 Grupp AS. Kontaktisik Tanel Schattschneider, telefon 528 8128.
Endise Valgjärve valla piirkonnad:
I piirkond- Saverna ja Tiido külad tervikuna. Sirvaste küla osaliselt. Kontaktisik Margus Hani, telefon 5615 0256
II piirkond- Abissaare ja Mügra külad tervikuna. Sirvaste küla osaliselt. Kontaktisik Vaido Varul, telefon 504 7565
III piirkond- Hauka ja Aiaste külad tervikuna. Kontaktisik Urmas Unt, telefon 527 0639
IV piirkond- Maaritsa, Krüüdneri ja Vissi külad tervikuna. Kontaktisik Renaldo Mark, telefon 526 0859
V piirkond Valgjärve ja Pikareinu külad tervikuna. Kontaktisik Renaldo Mark, telefon 526 0859
VI piirkond Tamme ja Puugi külad tervikuna. Kontaktisik Reijo Hausenberg, telefon 520 7780
Endise Kõlleste valla piirkonnad:
I piirkond- Krootuse küla, välja arvatud Krootuse keskasula, Tuulemäe, Palutaja, Piigaste, Häätaru, Karilatsi, Ihamaru, Karaski külad. Töid teostab Krootuse Agro AS, kontaktisik Valev Krebes, telefon 56200385.
II piirkond- Krootuse keskasula. Töid teostab Anton Invest OÜ, kontaktisik Tiit Rammul, telefon 5295821.
III piirkond- osaliselt Piigaste küla, Veski, Prangli külad. Töid teostab Tiia Külvi Asumäe talu, kontaktisik Andres Määrits, telefon 53308585.
IV piirkond- Tõdu ja Voorepalu külad tervikuna. Töid teostab AAV Teenused , kontaktisik Arne Valdas, telefon 5142951.

Töövõtjad on kohustatud teostama lumetõrjet selleks vastava korralduse saamisel tellijalt või kui langenud lumekihi paksus takistab teel liiklemist. Teede hooldajate eesmärk on anda endast parim. Lumetõrjetöödega soovitakse alati kiiresti toime tulla, et lumetakistused teedel võimalikult vähe liiklemist häiriksid. Valla territooriumil teostab vastavalt vajadusele talihooldust rohkem kui 20 erinevat lumetõrjemasinat. Selleks et 24 tunni jooksul lumetõrje ära teha, piisab täna sellest masinpargist. Teehooldemasinad ei jõua palju sadanud lund tõrjuma kõikidesse kohtadesse korraga või hoida teid pidevalt puhtana kestva lumesaju ja tuisu ajal. Sellistel juhtudel palume arvestada ja varuda aega ühest punktist teise jõudmiseks. Üldjuhul toimub lumetõrje peale lumesaju ja tuisu lõppu. Inimesed kes soovivad eriaegadel ja erijuhtudel välja- või juurdepääsu oma elamule peab ise kokku leppima piirkonnas töid teostava ettevõtjaga. Eritellimised maksab inimene ise. Töövõtulepingu kohaselt Kanepi vallavalitsus ei vahenda firmade tellimusi töövõtjale. Avalikuks kasutuseks määramata kinnistusisestel teedel ja õuealadel teostatakse lumetõrjet Kanepi valla elanike registris olevatele isikutele.

Enamasti tehakse hooldustöid pimedal ajal, kui tuul ja sadu vaibuvad. Tahtmatult võib siis lume lükkajal mõni teeots märkamata jääda. Samuti esineb juhtusid, kus enamike teede sõidetavus on normaalne, aga üksik koht teel on täis tuisanud. Sellistel juhtudel helistage palun oma piirkonna lumetõrje tegijale. Kanepi valla lumetõrjet tegevad ettevõtjad paluvad tähistada kinnistutel olevad teed, truubid, ülesõidukohad ja erilist tähelepanu vajavad postid, kivid, lillepeenrad jms., mis kattuvad lumega. Vajalik on vaadata üle ja ära lõigata teedele langev võsa, mis takistab teehooldusmasinate liikumist (tee laius mitte vähem kui 4m).
Tähelepanu! Vabaks liiklemiseks suletud erateedel lumetõrjet ei teostata.
Talv ja sellega kaasnev lumi ning libedus ei ole meie piirkonnas mingi loodusõnnetus. On soovitav, et iga liikleja arvestaks talvisel ajal kiiresti muutuda võivate liiklusoludega ning kohandaks oma liikumisvajadusi vastavalt nendele. Enne teeleminekut tasuks alati tunda huvi sõiduolude kohta kuulates raadio uudiseid ja ilmateateid.

Ilusat talve ja normaalseid liiklemistingimusi kõigile!
Kanepi Vallavalitsus