26.06.18

 

Kanepi Vallavolikogu 19.06.2018 istungil otsustati algatada Kanepi valla üldplaneeringu koostamise ja  keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine. Volikogu 19.06.2018 otsus nr 1-3/2018/14

 

Kanepi Vallavolikogu 19.06.2018 istungil kinnitati volikogu otsusega nr 1-3/2018/13 Kanepi valla kehtivate üldplaneeringute ülevaatamise tulemused.Kanepi valla kehtivate üldplaneeringute ülevaatamine viidi läbi koostöös OÜ Hendrikson & KO planeerimisspetsialistidega.

Ülevaatamise tulemustega saab tutvuda SIIN

Toimetaja: KATRIN SLUNGIN