Kanepi Vallavalitsus ootab taotlusi mittetulundusliku tegevuse toetamiseks

Mittetulundusliku tegevuse toetamise eesmärgiks on ettevõtlikkuse, kodanikualgatuse, ühistegevuse ja kogukondade üldise arengu toetamine ning harrastuskultuuri kunstilise taseme, järjepidevuse ja mitmekesisuse hoidmine.

Toetust võib taotleda mittetulundusühing või sihtasutus. Erandkorras võib toetuse taotleja olla eraisik või seltsing. Toetatakse tegevusi, mis toimuvad Kanepi vallas, on suunatud Kanepi valla elanikele, tutvustavad Kanepi valda laiemale üldsusele või on muul viisil seotud Kanepi vallaga ning vastavad valla arengukavale.

Taotlusi ootame 1. novembriks aadressile vald@kanepi.ee.

Tekkinud küsimustele saab vastuse 11. oktoobril kell 17.00 Kanepi Seltsimajas toimuval koosolekul.

Taotlusvorm

Kanepi valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord