Kanepi vald plaanib koostööd Apa vallaga

26. - 27. novembril viibisid Kanepi vallas külalised Rumeeniast Apa vallast, eesmärgiga luua kahe piirkonna vahel sõprussuhteid ja arendada koostööd. Apa vald asub Rumeenias Satu Mare maakonnas. Arutati koostöölepingu sõlmimist, mis looks uusi võimalusi ühist huvi pakkuvates valdkondades kohalike omavalitsuste tasandil. Koostöö aitab toetada majanduse, kultuuri, hariduse, keskkonna, infrastruktuuri ja spordi valdkondade arenguprojekte, tööstus- ja kaubanduskoostöö arendamist kohalikul tasandil, sealhulgas investeeringuid ja ettevõtjate koostööd. Lisaks aitab koostööleping soodustada kultuurivahetust, erinevate kultuuri- ja spordiasutuste koostööd. Ning ka koolide vahelist koostööd, ühiste teemade arendamist ja käsitlemist.

Kahe päeva jooksul jõudsid Rumeenia külalised tutvuda Kanepi valla ettevõtete ja asutustega. Külastati Põlgaste Metsasõprade maja, Kanepi Vallavalitsust ning Saverna Noortekeskust. Kohalikust ettevõtlusest andsid ülevaate külakohvik Pizza Olive Ihamaru külas, saunade ja kümblustünnide ning looduslike puidukaitsevahendite tootja Eco Oil OÜ Savernas ja käsitööõlu valmistaja Käbliku Pruulikoda Palutaja külas. 

"Algus koostööle on tehtud ning arutelu jätkub, plaanis on arendada vastastikku kasulikku koostööd, mis looks uusi võimalusi mõlema piirkonna elanikele ja ettevõtjatele,"  on Kanepi vallavanem Andrus Seeme partnerlussuhete loomise osas kindel.

 

 

Apa vallavanem ja Kanepi vallavanem koostöösuhteid kinnitamas

Eco Oil OÜ

Käbliku Pruulikojas