Kanepi Vallavalitsus ootab kandidaate tunnustamiseks

Tunnustuse liigid:

1. Kanepi valla aukodanik

2. Kanepi valla aunimetus
Aunimetust antakse järgmistes kategooriates:

1) aasta tegu/aasta tegija;
2) aasta kohaliku elu edendaja;
3) aasta kultuurielu edendaja;
4) aasta sportlane/aasta spordielu edendaja;
5) aasta ettevõtja/aasta ettevõtluse edendaja;
6) aasta küla/aasta külaelu edendaja;
7) aasta hariduselu edendaja;
8) aasta vabatahtlik töö või isamaaline tegevus.
 
Ettepanekud esitada vallavalitsusele vald@kanepi.ee 31. jaanuariks 2019.
 
Ettepanekus peavad sisalduma:
1) kandidaadi nimi;
2) kandidaadile aunimetuse omistamise põhjendus;
3) ettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed;
4) ettepaneku esitaja allkiri ja esitamise kuupäev.