Kanepi Vallavolikogu 21.08.2018 istung

Kanepi Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 21. augustil algusega kell 15:00 Eesti Maanteemuuseumis, asukohaga Varbuse küla, Kanepi vald.

Päevakorra projekt:

1. Vallavara omandamine. Ettekandja vallavanem Andrus Seeme

2. Arvamuse andmine Sõreste III liivakarjääri mäeeraldise kaevandamisloa taotluse ja otsuse eelnõu kohta. Ettekandja keskkonnaspetsialist Urmas Kolina

3. Kanepi jäätmejaama rajamiseks toetuse taotlemine. Ettekandja arendusnõunik Piret Rammul

4. Keldrimäe 10 üürikorterite rajamiseks investeeringutoetuse taotlemine. Ettekandja arendusnõunik Piret Rammul

5. Avaldused ja kohal algatatud küsimused

6. Vallavanema infominutid