Veemajandust korraldab

Võru Vesi AS
Ringtee 10, Võru
Telefon: (+372) 782 8334
voru.vesi@voruvesi.ee

Teadmiseks veekasutajale

Kanepi Vallavolikogu 20.12.2016 otsusega nr 48 määrati alates 01.01.2017 Kanepi vallas Kanepi alevikus, Hurmi, Kaagvere, Magari, Põlgaste ja Soodoma külades vee-ettevõtjaks ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni omanik AS Võru Vesi, registrikood 10004973, aadress Ringtee 10, Võru linn, Võru maakond, 65620.

Kanepi Vallavolikogu 20.12.2016 otsus nr 48