Kanepi Vallavolikogu istungid

Kanepi Vallavolikogu korralised istungid toimuvad üldjuhul kord kuus kuu kolmandal teisipäeval. 

23. jaanuar 2019 Päevakord

1. Kanepi valla 2019. aasta eelarve esimene lugemine. Määruse eelnõu. Määruse lisa. Seletuskiri. Ettekandja finantsnõunik Kaida Vool

2. Vee-ettevõtja määramine ja tema tegevuspiirkonna kehtestamine. Ettekandja vallavanem Andrus Seeme

3. Osaühing Kanepi Haldus ja Aktsiaselts Võru Vesi ühinemise algatamine. Ettekandja vallavanem Andrus Seeme

4. Valmiskomisjoni moodustamine. Ettekandja vallavanem Andrus Seeme

5. Jaoskonnakomisjonide moodustamine. Ettekandja vallavanem Andrus Seeme

6. Volikogu komisjonide ülevaated 2018. aasta tegevustest. Ettekandjad komisjonide esimehed

7. Avaldused ja kohal algatatud küsimused

8. Vallavanema infominutid

 

2018. aasta istungid

23. jaanuar 2018 Päevakord

20. veebruar 2018 Päevakord

20. märts 2018 Päevakord

17. aprill 2018 Päevakord

15. mai 2018 Päevakord

19. juunil 2018 Päevakord

21. august 2018 Päevakord

25.september 2018 Päevakord

16. oktoober 2018 Päevakord

20. november 2018 Päevakord

18. detsember 2018 Päevakord