Kanepi Vallavolikogu istungid

Kanepi Vallavolikogu korralised istungid toimuvad üldjuhul kord kuus kuu kolmandal teisipäeval. 

23. jaanuar 2018 Päevakord

20. veebruar 2018 Päevakord

20. märts 2018 Päevakord

17. aprill 2018 Päevakord

15. mai 2018 Päevakord

19. juunil 2018 Päevakord

21. august 2018 Päevakord

25.september 2018 Päevakord

Päevakord

1. Loa andmine lepingu sõlmimiseks ja pikaajaliste kohustuste võtmiseks. Ettekandja vallavanem Andrus Seeme, kaasettekandja SW Energia OÜ arendusjuht Vadim Nogtev.

2. Saverna Hooldekodu põhimäärus. Ettekandja Saverna Hooldekodu juhataja Svetlana Uibo.

3. Krootuse Hooldekodu põhimäärus. Ettekandja Krootuse Hooldekodu juhataja Maret Lokk.

4. Põlgaste Pansionaadi põhimäärus. Ettekandja Põlgaste Pansionaadi juhataja Marika Drenkhan.

5. Põlgaste Pansionaadis, Saverna Hooldekodus ja Krootuse Hooldekodus üldhooldusteenuse kasutamise kord. Ettekandja vallavanem Andrus Seeme.

6. Kanepi valla 2018. aasta esimene lisaeelarve. Ettekandja finantsnõunik Kaida Vool.

7. Kanepi valla arengukava 2019-2026. I lugemineEelarvestrateegia. Ettekandja arendusnõunik Piret Rammul.

8. Avaldused ja kohal algatatud küsimused

9. Vallavanema infominutid