Kanepi Vallavolikogu istungid

Kanepi Vallavolikogu korralised istungid toimuvad üldjuhul kord kuus kuu kolmandal teisipäeval. 

23. jaanuar 2019 Päevakord

19. veebruar 2019 Päevakord

19. märts 2019 Päevakord

17. aprill 2019 Päevakord

16. mai 2019 Päevakord

20. juuni 2019 Päevakord

1. Kanepi Vallavolikogu 20.03.2018 määruse nr 17 „Kanepi valla tunnustuse avaldamise kord" muutmine. Ettekandja kultuuri- ja haridusnõunik Kerli Koor

2. Arvamuse andmine Krüüdneri VI liivakarjääri maavara kaevandamisloa taotluse, keskkonnamõjude eelhinnangu eelnõu, Keskkonnaameti korralduse ning loa eelnõu kohta. Ettekandja keskkonnaspetsialist Urmas Kolina.

3. Vallavara võõrandamine avaliku enampakkumise korras. Ettekandja vallavanem Piret Rammul

4. Kanepi valla 2018. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine.  Majandusaasta aruanne. Revisjonikomisjoni aruanne. Ettekandja finantsnõunik Kaida Vool, kaasettekandja revisjonikomisjoni esimees Marek Kamla.

5. Kanepi valla erateedel tasuta talvise teehoolduse tegemise kord. Ettekandja majandusnõunik Ülar Kõrge.

6. Esindajate ja nende asendajate tagasikutsumine ning uute esindajate ja nende asendajate nimetamine Põlvamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule. Ettekandja volikogu esimees Kaido Kõiv.

7. Esindajate ja nende asendajate tagasikutsumine ning uute esindajate ja nende asendajate nimetamine MTÜ Eesti Linnade ja Valdade Liit üldkoosolekule ja volikogusse. Ettekandja volikogu esimees Kaido Kõiv.

8. Avaldused ja kohal algatatud küsimused

9. Vallavanema infominutid

 

2018. aasta istungid

23. jaanuar 2018 Päevakord

20. veebruar 2018 Päevakord

20. märts 2018 Päevakord

17. aprill 2018 Päevakord

15. mai 2018 Päevakord

19. juunil 2018 Päevakord

21. august 2018 Päevakord

25.september 2018 Päevakord

16. oktoober 2018 Päevakord

20. november 2018 Päevakord

18. detsember 2018 Päevakord