Kanepi Vallavolikogu istungid

Kanepi Vallavolikogu korralised istungid toimuvad üldjuhul kord kuus kuu kolmandal teisipäeval. 

23. jaanuar 2018 Päevakord

20. veebruar 2018 Päevakord

20. märts 2018 Päevakord

17. aprill 2018 Päevakord

15. mai 2018 Päevakord

19. juunil 2018 Päevakord

21. august 2018 Päevakord

25.september 2018 Päevakord

16. oktoober 2018 Päevakord

20. november 2018 Päevakord

Istung toimub Maaritsa Kultuurimajas algusega kell 15.00

1. Mittetulundusühingu Eesti Andmesidevõrk tutvustus. Ettekandja vallavanem Andrus Seeme, kaasettekandja Raivo Tammiksaar.

2. Kanepi valla 2018. aasta teine lisaeelarve. Ettekandja finantsnõunik Kaida Vool

3. Arvamuse andmine Korjusmäe uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse ja otsuse eelnõu kohta. Ettekandja keskkonnaspetsialist Urmas Kolina

4. Arvamuse andmine Krüüdneri II liivakarjääri ja Krüüdneri V liivakarjääri maavara kaevandamisloa keskkonnalubade liitmise ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise kohta. Ettekandja keskkonnaspetsialist Urmas Kolina

5. Vee-ettevõtja määramine ja tema tegevuspiirkonna kehtestamine. Ettekandja vallavanem Andrus Seeme

6. Koolieelse lasteasutuse õpetajate ja õpetajat abistavate töötajate palga alammäära kehtestamine. Ettekandja vallavanem Andrus Seeme

7. Kanepi varahalduse asutamine. Ettekandja vallavanem Andrus Seeme

8. Kanepi varahalduse põhimäärus. Ettekandja vallavanem Andrus Seeme

9. Esindaja nimetamine Kanepi Gümnaasiumi ja Krootuse Lasteaed Pesapuu hoolekogusse. Ettekandja haridus- ja noorsookomisjoni esimees Merike Luts

10. Vallavanemale lisatasu määramine. Ettekandja volikogu esimees Kaido Kõiv

11. Avaldused ja kohal algatatud küsimused

12. Vallavanema infominutid