MA Põlgaste Lapsehoid

Aadress: Saia tee 2, Põlgaste küla, Kanepi vald, 63123 Põlvamaa
Telefon: direktor 53315899, rühmas 53464885
E-post: kristiina.kaljurand@kanepi.ee
Direktor: Kristiina Kaljurand

Lapsehoiu tutvustus

MA Põlgaste Lapsehoid avati 10. oktoobril 2011. aastal. Lapsehoidu on loodud kohti 10 lapsele ning tööd alustati koolimaja vanades ruumides. 2018. aasta 14. veebruarist sai lapsehoid endale uued ja värskelt renoveeritud ruumid Põlgaste raamatukogu - külakeskuse esimesel korrusel.

Vastuvõtt

Laste vastuvõtt ja nende väljaarvamine lasteaiast toimub Kanepi Vallavalitsuse poolt kehtestatud tingimustel ja korras. Laps võetakse lasteaeda vastu, kui lapse elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Kanepi vald. Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteaeda lapsi ka väljaspoolt valla teeninduspiirkonda. Lapse lasteaeda vastuvõtmine toimub lapsevanema või selleks volitatud isiku kirjaliku avalduse ja lapse sünnitunnistuse koopia esitamisel lasteaia direktorile. 

Osalustasu ja toiduraha

Lasteaia osalustasu on 10 € kuus. Osalustasu ei pea tasuma, kui lapse ja vähemalt ühe vanema elukohaks on registreeritud Kanepi vald.

Lasteaia toidupäeva maksumus on 1.50 €. Toiduraha tasumisest on vabastatud Kanepi valla elanikud. Toidukulu peab tasuma, kui lapse lasteaiast puudumisest ei teavitata hiljemalt puudumise päeva hommikul enne kella 7:45 helistades rühma 7973 367.

Väljaspool Kanepi valda elavatele lastele kehtib toidupäeva maksumus 1.50€ päev ja lisaks tuleb tasuda ka õppemaks ja majanduskulu 10 € kuus.

Dokumendid

MA Põlgaste Lapsehoid põhimäärus

MA Põlgaste Lapsehoid kodukord

Lapsehoidu vastuvõtmise avaldus

Kanepi valla koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonna kehtestamine

Kanepi valla koolieelsetesse lasteasutustesse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Koolieelsete lasteasutuste toidukulu kompenseerimine

Kanepi valla koolieelsetes munitsipaalasutustes lapsevanema poolt kaetava osa määr ja tasumise kord