« Tagasi

Avalik konkurss Kanepi Gümnaasiumi direktori töökoha täitmiseks

Kanepi Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Kanepi Gümnaasiumi direktori töökoha täitmiseks. Kanepi Gümnaasiumi direktori peamisteks tööülesanneteks on kooli esindamine oma pädevuse piires ,õppe- ,kasvatus- ning majandustegevuse juhtimine ja muude koolis läbiviidavate tegevuste, kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise korraldamine.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

vastavus haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013. a määruse nr 30 „Direktori,

õppealajuhataja, õpetaja ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded" § 2 lõike 1 nõuetele;

juhtimiskogemus;

haridusvaldkonna õigusaktide tundmine;

B-kategooria juhtimisõigus.

Samuti peavad kandidaadil olema:

teadmised kaasaegsest õpikäitusest;

koostöövõime ja oskus kaasata kogukonda;

hea eneseväljendamise ja avaliku esinemise oskus;

vastutustunne, korrektsus ja täpsus;

õpi- ja otsustusvõimelisus, analüüsi- ja planeerimisoskus.

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

kirjalik avaldus;

elulookirjeldus;

kandidaadile esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;

muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

 

Omalt poolt pakume huvitavat, vastutusrikast ja rutiinivaba tööd kaasaegsest õppekeskkonnast lugu pidavas maakoolis.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.

Töötamise koht: Kanepi alevik, Kanepi vald.

Töökohale kinnitatud põhipalk: 1680 eurot.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 10. novembriks 2019. a aadressile: Kanepi Vallavalitsus, Turu põik 1, Kanepi alevik, 63101 PÕLVAMAA või e-posti aadress: vald@kanepi.ee. 

Kontaktisik: vallavanem Piret Rammul vallavanem@kanepi.ee telefon 5232601.