« Tagasi

Kanepi valla elanikud, kogukonna aktivistid ja sädeinimesed!

 

Kanepi Vallavalitsus algatas 16.06 Kanepi valla arengukava 2019-2026 ja eelarvestrateegia 2021-2024 ülevaatamise ja muutmise. Muudatusettepanekuid ootame peamiselt eelarvestrateegia investeeringute osas. Valla arengukava ja eelarvestrateegia vaadatakse üle igal aastal  tulenevalt Kohaliku omavalitsuse  korralduse seadusest.

Kui tunned, et Sul on idee või väärt ettepanek, millele praeguses arengukavas ei ole veel mõeldud, kuid mis oleks väga oluline vallas ära teha, siis pane oma mõte kirja! Kirjelda oma ideed (võid ka joonistada), põhjenda seda, mille poolest on see rahvale oluline ja vajalik, kuidas aitab see kaasa valla elukeskkonna mitmekülgsele arengule,  ning paku välja idee elluviimiseks saadav rahastus (kas midagi praeguses arengukavas ära jätta või saaks hoopis kusagilt toetust taotleda vms?).

Ühesõnaga, kui tahad kaasa rääkida valla arengukava uuendamises ja valla arengu kavandamises, siis ootame ettepanekuid koos tegevuse kirjelduse, põhjenduse ja ligikaudse maksumusega 16. augustiks 2021  aadressile arendus@kanepi.ee.

Kehtiv arengukava  ja eelarvestrateegia on valla kodulehel https://kanepi.kovtp.ee/arengukavad.

Küsi julgesti infot arendusnõunikult, Merlika Niidumaa, tel 56457546, e-post  arendus@kanepi.ee  või vallavanemalt  Piret Rammul, tel 5232601, e-post vallavanem@kanepi.ee.