« Tagasi

Kanepi valla heakorrakonkurss "Kaunis Kodu"

Konkursi eesmärk on tõsta esile ja tunnustada Kanepi vallas asuvaid heakorrastatud ning kaunilt haljastatud kinnistuid ja külasid. Auhinnalised kohad valib välja 5-liikmeline hindamiskomisjon. Hindamiskomisjon külastab kõiki ülevaatuseks esitatud objekte, mille järel selgitatakse välja eramute kategoorias kolm parimat ja kortermajade, ühiskondlike hoonete, ettevõtete ning külade kategoorias ainult parimad.

Konkursi tulemused kinnitab vallavalitsus ning tulemustest tehakse ka kirjalik kokkuvõte. Parimad avalikustatakse valla kodulehel ja ajalehes Kanepi Teataja. Võitjaid autasustatakse ülevallalisel üritusel Kanepi valla meene ja tänukirjaga. Lisaks on vastavalt maakondlike konkursside tingimustele võimalik esitada võitjad nende endi nõusolekul ka maakondlikele konkurssidele.

 

Hindamiskriteeriumid eramute, kortermajade ja ühiskondlike hoonete ning ettevõtete kategoorias on järgmised:

  • objekti üldseisukord, välishooldus, sobivus maastikku;
  • haljastus (lilled, hekid, puud jne);
  • dekoratiivelemendid (sepised, skulptuurid, välikaminad, kiviaiad jne);
  • üldmulje.

Hindamiskriteeriumid küla ja/või külaosa kategoorias on järgmised:

  • siltide ja viitade olemasolu teedel, sh taluviidad;
  • teadete ja info saamise võimalus küla kohta;
  • teeäärte ja haljasalade heakord;
  • majavalduste heakord;
  • küla kooskäimiskoha olemasolu, selle kujundus (sh spordi- ja mänguväljakud, kiigeplatsid jne);
  • ühisürituste korraldamine, neis osalemine ja külasümboolika olemasolu.

 

Kandidaate saab esitada aadressil kultuur@kanepi.ee, lisainfo tel 5537576