« Tagasi

Kanepi Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Maaritsa Rahvaraamatukogu direktori töökoha täitmiseks

Maaritsa Rahvaraamatukogu direktori töökoha põhieesmärk on raamatukogu tegevuse korraldamine, et tagada elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist. Raamatukogu teeninduspiirkond on Kanepi valla territooriumil Maaritsa, Krüüdneri ja Vissi külad.

Töötaja asub tööle 0,5 kohaga.

Peamised teenistusülesanded

Rahvaraamatukogu direktor:

 • korraldab raamatukogu kui kindlate põhimõtete alusel komplekteeritud ja kindla süsteemi põhjal korrastatud teavikute kogumi tööd;
 • valib ja tellib teavikud;
 • korraldab lugejateenindust, teavikute kohapeal kasutamist ja kojulaenutust;
 • korraldab oma teeninduspiirkonna lugejatele, kes tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised raamatukogu külastama, nende soovil koduteeninduse;
 • organiseerib raamatuüritusi (näitused, kirjandusõhtud);
 • korraldab raamatukogu majandustegevust;
 • esitab õigusaktidega ettenähtud aruandlust.

Kandidaadilt ootame:

 • raamatukogunduse või infoteaduste kõrgharidus või raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni neljas aste;
 • eesti keele oskust kõrgtasemel;
 • arvuti teksti- ja andmetöötlusprogrammide kasutamise oskust;
 • soovitatavalt juhtimiskogemus;
 • kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõimet.

Pakume:

 • huvitavat, vastutusrikast ja rutiinivaba tööd;
 • erialast täiendkoolitust.

Kandideerimiseks palume esitada nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad, motivatsioonikiri ning CV hiljemalt 16.10.2020.a aadressile: Kanepi Vallavalitsus, Turu põik 1, Kanepi alevik, 63101 PÕLVAMAA või e-posti aadress: vald@kanepi.ee.  Info Katrin Slungin tel. 58454159