« Tagasi

KANEPI VALLAVALITSUS OOTAB TAOTLUSI MITTETULUNDUSLIKU TEGEVUSE TOETAMISEKS

Mittetulundusliku tegevuse toetamise eesmärgiks on ettevõtlikkuse, kodanikualgatuse, ühistegevuse ja kogukondade üldise arengu toetamine ning harrastuskultuuri kunstilise taseme, järjepidevuse ja mitmekesisuse hoidmine.

Toetust võib taotleda mittetulundusühing või sihtasutus. Erandkorras võib toetuse taotleja olla eraisik või seltsing. Toetatakse tegevusi, mis toimuvad Kanepi vallas, on suunatud Kanepi valla elanikele, tutvustavad Kanepi valda laiemale üldsusele või on muul viisil seotud Kanepi vallaga ning vastavad valla arengukavale.

2020. aastal tähistame Kanepi kihelkonna 345. aastapäeva. Kogukonna ürituste ja tegevuste planeerimisel on igati teretulnud nende sidumine kodukandi traditsioonide ja pärimusega.

 

Taotlusi ootame 1. novembriks aadressile vald@kanepi.ee.

Taotlusvorm

Kanepi valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord