« Tagasi

Kokkuvõte talvisest teehooldusest

Talv on selleks korraks läbi ning lundki ehk enam ei tule. Kanepi valla territoorium on jagatud viieteistkümneks erinevaks lumelükkamise piirkonnaks. Teede hooldajate eesmärk oli ja on ka edaspidi anda endast lumetõrjel parim. Rõõm on olnud näha kiidusõnu Kanepi valla lumelükkajate kohta nii sotsiaalmeedias, valla lehes kui ka Lõunalehes. „Vallavalitsus on igati pingutanud koostöös teenusepakkujatega, et valla teed oleksid talvel lumega läbitavad ning kodanikud pääseksid neile sobival ajal liikuma. Tänavu on lumetõrje ja talvise teehoolduse peale kulunud valla eelarvest ligi 115 000 eurot," selgitab Kanepi vallavanem Piret Rammul.

Talv ja sellega kaasnev lumi ei ole meie piirkonnas mingi loodusõnnetus. Valla hooldusel olevaid kohalikke teid on vallas 308 km. Siia lisanduvad erateed. Hooldatavate teede läbimiseks tuleb teehooldemasinatel tegelikult läbida tunduvalt pikem vahemaa, kuna valla- ja erateed paiknevad läbisegi riigi maanteedega. Erateede hoolduse korraldamiseks on Kanepi Vallavolikogu on 20. juunil vastu võtnud määruse nr 7, millega kehtestati Kanepi vallas asuvatele avalikuks kasutamiseks määramata erateedele valla poolt tasuta talvise lumetõrje teenuse tegemise tingimused ja kord. Sellega saab tutvuda Kanepi valla kodulehel.

Nüüd aga nautigem kevadet!