« Tagasi

Osale Kanepi valla elanike digioskuste uuringus

Hea Kanepi valla elanik!

 

Kas tunnete, et Teie digioskused vajaksid täiendamist? Oleks ju tore, kui arvuti- ja muudel koolitustel saaks osaleda koduvallas?  

Täiskasvanuharidusega tegelemine ei kuulu Eestis kohalike omavalitsuste kohustuste hulka, kuid pikas perspektiivis loodame seda muuta. Et tulevasi tegevusi oleks lihtsam planeerida, palume Teil vastata küsimustikule, mille eesmärgiks on kaardistada Kanepi valla elanike digioskuste tase. Uuring viiakse läbi ainult Kanepi vallas ja kõik vastused on anonüümsed. Tulemused on olulised rahvusvahelise koostöö seisukohast - samade küsimustega uuring viiakse läbi ka ühes Läti ja ühes Leedu maaomavalitsuses. 

Tulemusi jagame ka Kanepi vallaga, et edaspidi planeerida kohapealseid koolitusi elanike digioskuste arendamiseks.

Küsimustiku leiab siit: https://forms.gle/7PvaC9QHWxYDDxuy9

Vastuseid ootame 20. maini. Vastamine võtab aega maksimaalselt 10 minutit ja Teie panus on väga oluline! 

 

Ette tänades


Ena Drenkhan

ETKA ANDRAS