« Tagasi

Soodoma külanime muutmine

27.08.2019 esitasid Erastvere ja Soodoma küladega seotud inimesed 100 allkirjaga taotluse ajaloolise Erastvere külanime ennistamiseks ENSV kohanimekomisjoni poolt 1977. aastal pandud pilkenime Soodoma asemele. Kanepi Vallavolikogu 17.10.2019 otsusega nr 39 otsustati algatada Kanepi valla asustusjaotuse lahkmejoonte muutmine ajaloolise Erastvere küla nime taastamiseks Soodoma küla territooriumil. 
Kanepi Vallavalitsus avalikustab asustusjaotuse muutmise taotlemise eelnõu koos seletuskirja ja lahkmejoonte muutmise ettepaneku kaardil. Ettepanekud, arvamused ja protestid eelnõu või selle lisade kohta on oodatud kuni 04.10.2020 e-posti teel aadressil katrin@kanepi.ee või Kanepi Vallavalitsuse postiaadressil Turu põik 1 Kanepi alevik Kanepi vald 63101 Põlvamaa. Avalik koosolek eelnõu kohta selgituste küsimiseks või arvamuste avaldamiseks toimub 30.09.2020 algusega kell 17.00 Kanepi vallamajas.