« Tagasi

Teade liikluse piiramisest kohalikel teedel

Arvestades asjaolu, et tulenevalt ilmastiku tingimustest on kruusateede katted kaotanud kandevõime, teede konstruktsioon oluliselt nõrgenenud ja raskekaaluliste veokite liiklus võib muuta teed kasutuskõlbmatuks, andis Kanepi Vallavalitsus korralduse sulgeda Kanepi valla territooriumil asuvad teed (välja arvatud riigi- ja erateed) veokitele, mille kogukaal on üle 8 tonni kevadise teedelagunemise ajaks 14. veebruarist 2020 kuni 15. aprillini 2020. Keeldu ei rakendata operatiivsõidukitele ja jäätmeveoteenust osutavale sõidukitele.

Korraldus nr 52 Liikluse piiramine kohalikel teedel