« Tagasi

Vanemlusprogramm „Imelised aastad“ koolitusinfo

Kanepi vald korraldab lapsevanematele, kelle laps on vanuses 2-8.aastat vanemluskoolituse „Imelised aastad". Koolitus toimub koostöös Tervise Arengu Instituudi ja Põlva vallaga.

Vanemlusprogrammi eesmärk on aidata lapsevanemal ennetada ja toime tulla lapse käitumisprobleemide ning arenguküsimustega. Programmis omandatud praktilised oskused ja saadav tugi võimaldavad lapsevanematel tulla paremini toime lapse kasvatamisega kaasnevate väljakutsete ja stressi tekitavate olukordadega.

Programm koosneb 16 nädala jooksul 1 kord nädalas (2-2,5 tundi) toimuvatest koolitustest. 2020. teise poolaasta grupp alustab septembri teisel poolel Krootuse külas Kõlleste Avatud Noortekeskuses.  

Grupis on kokku 10-14 lapsevanemat, ühest perest eelistatavalt mõlemad last/lapsi kasvatavat vanemat. Lapsevanematega töötavad kaks grupijuhti, kelleks on Helen Metsma ja Gerti Karilaid-Vidder.

„Imelised aastad" programmi on võimalik ellu viia nii ennetusliku (vanematele, kelle lastel on ilmnenud probleemide esmased sümptomid) kui ka probleeme käsitleva meetmena vanematele, kelle lastel on avaldunud näiteks kohatine agressiivne käitumine, hüperaktiivsus, hajutatud tähelepanuvõime, valetamine, sõnakuulmatus jne.

Vanemlusprogrammi toimumise ajal on korraldatud lapsehoid, kus on võimalik lastel viibida ajal, mil lapsevanem osaleb koolitusel. Lisaks on korraldatud ka toitlustus.

Koolitus on vanematele tasuta.

Koolitusele registreerumiseks palume pöörduda valla sotsiaaltöötajate poole (Terje Lihtsa tel  5915 1304, e-post sotsiaal@kanepi.ee; Riina Marran, tel 5385 1582, e-post riina@kanepi.ee; Küllike Kaldoja, tel 503 4413, e-post kyllike@kanepi.ee ;Tiia Urm tel 5854 7751, e-post tiia@kanepi.ee.)