« Tagasi

Kanepi Vallavalitsus peab oluliseks töörahu Kanepi Gümnaasiumis

Töörahu taastamiseks Kanepi Gümnaasiumis vestles vallavanem Piret Rammul õpetajatega, et tekkinud probleemis selgust saada. Kaasati erapooletu ekspert, kes viis kooli töötajate seas läbi rahuloluküsitluse, fookusintervjuud ning meeskonnakoolituse, mille eesmärgiks oli vähendada õpetajate vahelisi pingeid, usaldamatust ja tugevdada meeskonnatunnet.

"Tekkinud olukorras leidsime koos koolijuhiga, et peame oluliseks õpetajate orienteeritust tööle ja töörahu taastamist. Kooli töörahu tagamiseks lõpeb Kanepi Gümnaasiumi direktori tööleping poolte kokkuleppel augustikuu lõpuga, " kommenteeris olukorda Kanepi vallavanem Piret Rammul.

Arvestades tekkinud meediakära ning ajakirjanduse tugevat survet tekkinud olukorrale, on nii koolile kui ka direktorile persoonina tekitatud väga suur mainekahju. Palume nüüd meedial suunata tähelepanu päevapoliitilistele teemadele ning lasta õpetajatel keskenduda oma tööle, et kool saaks uut õppeaastat rahulikult alustada. Koolipere on ühiselt otsustanud edasisi kommentaare mitte anda.