Kanepi valla kaasavasse eelarvesse laekus 5 ideed

Kanepi valla kaasava eelarve ideekorje toimus 6.-19. märts, esitati 5 ideed:

  1. Erastvere seiklusrada
  2. Põlgaste välijõusaal
  3. Saverna välilava
  4. Prangli küla madalseiklusrada
  5. Krootuse rannaala kaasajastamine ning puhkekohtade loomine

Kaasava eelarve protsess jätkub hindamiskomisjoni aruteluga, kus hinnatakse ideede teostatavust rahalisest, ajalisest ja tehnilisest aspektist. Hindamise tulemusel selgub, millised ideed saadetakse rahvahääletusele. 18. aprillil kell 17.00 toimub Kanepi vallamajas ideede tutvustusüritus, kus ettepanekute esitajatel on võimalus oma ideed avalikkusele esitleda. Tutvustusüritust on võimalik jälgida otsepildis Kanepi valla YouTube kanalil.

Rahvahääletus toimub elektrooniliselt 24.-30. aprill. Hääletada saavad kõik vähemalt 16-aastased ja vanemad inimesed, kes on Rahvastikuregistri järgi Kanepi valla elanikud.

Kanepi valla kaasava eelarve eesmärkideks on parandada kogukondade arusaama vallaeelarvest ja selle kujunemisest, parandada kogukondade vahelist koostööd ja viia ellu uusi ideid või leida lahendus olulisele valupunktile Kanepi vallas.  Kaasava eelarve objektiks on Kanepi vallaga seotud investeeringute tegemine. Kaasava eelarve tulemusel elluviidav objekt peab pakkuma avalikku hüve, olema vallaruumis avalikus kasutuses ja/või avalikkusele suunatud ning selle teostamise tulemusel ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele. Kaasava eelarve investeeringuobjekti elluviimise korraldab vallavalitsus koostöös ettepaneku esitajaga.

 

Lisainfo:
Merlika Niidumaa
arendusspetsialist
e-post: arendus@kanepi.ee
tel: 56457546