« Tagasi

2011 - VAHUR TOHVER

Vahur Tohver on vallas tuntud inimene, kes on oma kauaaegse tegevusega toonud tuntust vallale, paljud otsused volikogu esimehena on parandanud kogu vallarahva elu.

Vahur Tohver tuli Kanepisse 49 aastat tagasi tööle matemaatika ja füüsika õpetajaks. Koolis töötas ta 42 aastat õpetajana, 30 aastat õppealajuhatajana ja aastatel 1996- 2 0 0 6 o li g ümn a a si umi direktor. Õpetajana on Vahur olnud legendaarne, keda vilistlased meenutavad tänutundes, sest raske aine – matemaatika sai selgeks ja see andis paljudele võimaluse edukalt jätkata õpinguid kõrgkoolis, sageli väga konkursitihedatel erialadel. Vahuri ainetunnid olid väga töötihedad ja huvitavad. Matemaatika riigieksami sooritajatele tegi ta lisatunde. Tema töö kandis hästi vilja, sest tema õpilaste tulemused on läbi aastate olnud maakonna parimate seas. Kooli direktorina tegutses ta koolikeskkonna parendamise nimel. Tema juhtimise ajal sai Kanepi Gümnaasium korrektse väljanägemise: remonditi tualetid, kooli köök ja söökla, koolimaja koridoride põrandad, vahetati välja valgustus, koolimaja sai uue katuse ja välissoojustus muutis kauniks koolimaja välisilme. Gümnaasium osales aktiivselt üle-eestilistes projektides: Omanäoline Kool –2, Eesti kooli kvaliteedikool ja Briti Nõukogu projektis „Kvaliteet hariduses". Kõikide projektide eesmärk oli õpetamise kvaliteedi tõstmine Kanepi Gümnaasiumis. Õpilaste ja lastevanemate seas omab Vahur Tohver suurt autoriteeti: teda hinnatakse kõrgelt õpetajana ja hea koolijuhina. Tänu sellele on ta valitud aastast 1993 Kanepi vallavolikogu liikmeks ja 1996. aastast Kanepi vallavolikogu esimeheks. Oma ratsionaalse mõtlemise ja matemaatiliste arvutustega on ta seisnud hea valla majandusliku arengu eest, et planeeritavad kulutused oleksid majanduslikult põhjendatud. Vahur Tohver on oma seisukohti pidevalt põhjendanud ajalehes, koosolekutel, kohtumistel. Ta on alati valmis oma kogemusi jagama, jätkuvalt nõu andma ka koolile ja direktorile. Vahur Tohver väärib Kanepi aukodaniku nimetust, kuna oma pikaajalise tegevusega on ta kaasa aidanud kogu Kanepi valla, sealhulgas Kanepi Gümnaasiumi arengule ja positiivse maine kujunemisele.