« Tagasi

2013 - MILVI HIRVLAANE

Milvi Hirvlaane pühendumus ja panus on väärtusega, mis ei kao. Tema vabatahtlikuna
tehtud töö Kanepi arenguks ja hüvanguks on eeskujuks ja väärib meie kõigi suurimat lugupidamist ja tunnustamist.

Milvi Hirvlaane on sündinud 1936.a. Kanepis, lõpetanud siin 7.klassilise kooli, edasi Põlva Keskkooli ja Tartu Ülikooli (1972), ajalookandidaat PhD (1980).
Milvi Hirvlaane on Kanepi kultuuriloo kogumise, talletamise ja selle aktiivse tutvustamisega
tegelenud väga pikka aega. Selle tänuväärse töö tulemusena on avaldatud palju olulisi Kanepi kooli, kultuuri ja kogukonna ajalugu käsitlevaid teoseid. Eriti võib esile tõsta raamatut „Minu Kanepi" (2009). Tänu sellele on hea võimalus oma kodukoha kultuuri-ja ajalooga põhjalikult tutvuda kõigil valla elanikel. „Minu Kanepi" on ka väärikas ja kaunis kingitus meie koduvalla külalistele. Samuti on tänuväärne väga andmeterohke raamat „Kanepi kool läbi kahe sajandi" (2004), mida võib pidada meie kooli ajaloo õpikuks.
Kanepi valla kodulehel on igal aastal üleval Milvi Hirvlaane koostatud põhjalik kultuuriloo kalender. Kanepi vallas tegutsevad asutused ja seltsid on tema abi ja nõuandeid kasutanud sündmuste korraldamisel. Oma teadmisi on Milvi ikka suure rõõmuga jaganud. Toreda koostöö näitena võiks tuua Kanepi õpilasmaleva ja Milvi Hirvlaane koostöös valminud Weizenbergi tänava infotahvlite valmimist 2012.a. suvel ja sellega seotud jalutuskäiku
valla perepäeva raames. Hiljuti olid infotahvlid näitusena üleval Kanepi raamatukogus.
Milvi Hirvlaane on tunnustatud lektor ja koolitaja, kes alati innustunult tutvustab oma kodupaika ka mujal esinedes. Ta omab tihedaid sidemeid meie kultuuriloo suurkujude järeltulijatega, kes elavad välismaal, näiteks Ungern-Sternbergide ja Rothide suguvõsa liikmetega. Tihedad kontaktid on toonud huvitavaid leide täiendamaks kohalikku
kultuuriajalugu. Milvi Hirvlaane on suutnud hoida kaunina ka oma isakodu Weizenbergi tänaval ja on eeskujuks mõnelegi nooremale majaomanikule Kanepis. Igal sügisel saavad inimesed osa Milvi koduaia õunasaagist, mida lahkelt koduvärava juures möödujatelegi
jagatakse.