« Tagasi

2019 - TIIU LEPPIKUS

Tiiu Leppikus on töötanud Põlgaste Põhikooli õppealajuhatajana ja ajalooõpetajana ning alates 2001. aasta septembrist töötab ta Kanepi Gümnaasiumis ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajana. Ta on väga innovaatiline õpetaja. Tema juhendamisel koostatud uurimistööd on ära märgitud Eesti Vabariigi Presidendi ajalooalaste uurimistööde konkursil. Lisaks õpetajatööle on nende aastate sisse mahtunud palju kogukonnale suunatud ettevõtmisi. Tiiu Leppikus oli Kanepi vallavolikogu liige ja kultuurikomisjoni esimees aastatel 1999-2002. Tähelepanuväärne on tema tegevus koduvalla ajalehe Kanepi Teataja toimetajana, mille esimene number ilmus 1999. aasta detsembris. Tiiu Leppikus oli lehe toimetaja 12 aastat. Ta kirjutas kohalikku elu ja inimesi kajastavaid artikleid ka maakonnalehele ja kooliteemalisi artikleid Õpetajate Lehele. Erilist esiletõstmist väärivad tegemised, mis on seotud kodukoha ajaloo uurimise ja jäädvustamisega. 2011. aastal koostas ta koduloolised töölehed Kanepi kohta Põlvamaa koduloolise kogumiku jaoks, mida said kasutada kõik koolid. MTÜ Kooraste Küla Seltsi ettepanekul koostas Tiiu Leppikus 100-leheküljelise raamatu „Kooraste 500. Killukesi möödunud aegadest". Ta on Kooraste Küla Seltsi aktiivne liige ja sädeinimene. Tiiu Leppikuse panus koduvalla arengusse on märkimisväärne.