Tänava- ja turukaubandus

Tänavakaubandus on lubatud Kanepi alevikus A. Weizenbergi 2a ja A. Weizenbergi 2b vahelise kõnnitee mõlemal poolel ja kõnnitee ääres, selleks eraldatud müügikohas.

Turukaubandus on lubatud Kanepi alevikus A. Weizenbergi 21 c kinnistu territooriumil.

Müügipilet tuleb registreerida Kanepi Vallamajas.
Ühe päeva müügipileti hind tänava-ja turukaubanduse alal on 3 eurot.
Ühe kuu müügipileti hind täanava-ja turukaubanduse alal on 10 eurot.
Avalikul üritusel on müügipieti hind 4 eurot.

Tänava-ja turukaubanduse alal on müügipileti hinna tasumisest vabastatud Kanepi valla põllumajandustootjad oma põllumajandussaaduste müügil ja Kanepi valla elanikud omavalmistatud toodete müügil.

Müügipileti vorm
Müügipileti hinna kehtestamine
Tänava-ja turukaubanduse ala määramine