« Tagasi

Hajaasustuse programmi taotlusvooru laekus Kanepi vallas 80 taotlust

Hajaasustuse programmi taotlusi võeti vastu 1. veebruarist kuni 1. aprillini. Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele paremad elutingimused ja aidata seeläbi inimestel püsida maal.

Hajaasustuse programmi 2021. aasta taotlusvooru laekus Kanepi vallas 80 taotlust. „See on rekordarv taotlusi. Taotluste hulga suurenemine võib osaliselt olla tingitud rahvaarvu suurenemisest, rõõm on tõdeda, et noored pered on rajanud kodu meie valda. Hindamiskomisjonil saab olema väga keeruline otsuste tegemisel, komisjon annab endast kindlasti parima," kommenteeris Kanepi vallavanem Piret Rammul.  Eelmisel aastal oli taotlusi 58 ja 2019. aastal laekus neid 63.

Kanepi vallale laekunud 80 taotlusest esitati joogiveesüsteemide valdkonnas 34, kanalisatsioonisüsteemide rajamiseks 38, talude juurdepääsuteede rajamiseks ja remondiks 7 ning päikeseenergial põhineva elektrisüsteemi rajamiseks 1 taotlus.

Kokku küsivad taotlejad toetust üle 278 000 euro ja soovivad omafinantseeringuna panustada 166 362 eurot. Keskmiseks omafinantseering protsendiks kujunes 37,4 %. Projektide elluviimisest soovib kasu saada 194 inimest. 80-st esitatud taotlusest on 13-l taotlejal esitatud kaks projekti ning kokkuvõttes esitas taotluse koos kaastaotlejatega 74 majapidamist. Lastega peresid oli taotlejate hulgas 22.

Kõrgeima maksumusega projekt koos toetuse ja taotleja omaosalusega  küündib 20 000 euroni ja minimaalne projekti maksumus on ca 600 eurot. Keskmiselt kujunes taotletava toetuse suuruseks 3500 eurot, omaosaluse summaks 2100 ning projektide keskmiseks hinnaks ca 5600 eurot.

Projektide hindamistulemused peaks selguma maikuu esimesel poolel.

 

Lisainfo:
Merlika Niidumaa
arendusnõunik
tel: 56457546