« Tagasi

Kanepi Vallavolikogu kinnitas valla 2021. aasta eelarve

Kanepi Vallavolikogu võttis 21. jaanuaril toimunud istungil ühehäälselt vastu valla eelarve, mille kogumaht on 9 371 355 eurot. Investeeringute osakaal valla eelarves on 1 739 495 eurot.

 

Suuremad investeeringud:

  • Valgjärve külakeskuse ehitus;
  • Turu tänava rekonstrueerimine Kanepi alevikus;
  • Kooli tee kergliiklustee ehitamine Kanepi alevikust Tartu-Võru maanteeni.

 

"Kanepi valla 2021. aasta eelarve on tugev ja sisaldab mitmeid plaanitud ja olulisi investeeringud, millest on valla elanikele palju kasu. Loodame et praegune tervisekriis lõpeb peagi ja saame kõik uued ideed ellu viia, et inimestel oleks Kanepi vallas jätkuvalt hea elada," kommenteeris eelarvet Kanepi Vallavolikogu esimees Kaido Kõiv.

 

Tänavu on  veel plaanis Maaritsa Kultuurimaja elektivarustuse rekonstrueerimine, Põlgaste raamatukogu-külakeskuse ja lasteaia ruumide remont, Saverna Põhikooli võimla elektrivarustuse rekonstrueerimine, Krootuse Põhikooli vundamendi soojustamine ja panduse rajamine, Kanepi alevikus ja Krootuse külas kruusateede mustkatte alla viimine, tänavavalgustuse rekonstrueerimine Savernas, Krootusel ja Kanepis ning veel teisigi investeeringuid. 

 

Taas toetatakse MTÜ-de, seltsingute ja spordiklubide tegevust ning noorte huviharidust. Lasteaed on valla lastele jätkuvalt tasuta. 2021. aastal tõsteti Kanepi vallas sünnitoetust 1000 euroni lapse kohta, mis on üks suurimaid Eestis.

 

"Selle aasta eelarvest otsustas volikogu eraldada 20 000 eurot kaasava eelarve tarbeks, mis tähendab, et valla kodanikud saavad oma ideed esitada," lisas Kanepi Vallavolikogu majandus- ja eelarvekomisjoni esimees Tiit Rammul.

 

Kanepi valla rahvaarv 01.01.2021.a seisuga on 4790, võrreldes 2020. aastaga suurenes see 14 inimese võrra. 

 

Tutvu eelarve lühiülevaatega.