« Tagasi

Koostöös Päästeametiga saab Kanepi vallas tuleohutuks muudetud mitu majapidamist

Tänavu on koostöös Päästeametiga välja valitud 3 majapidamist, kellel toetuse abiga teostatakse truubi ja korstende remonti või tehakse korda elektrijuhtmestik. Lisaks paigaldatakse sel aastal  eriprojektina 21 majapidamisse temperatuuriandurid võimaliku tuleohu kiireks avastamiseks. Päästeameti toetus 2021. aasta projektide elluviimiseks on 6882 eurot, millele lisandub Kanepi valla omaosalus.

Eestis on endiselt tuhandeid kodusid, mis on Päästeameti andmetel tuleohtlikud, mistõttu on Päästeamet koostöös kohalike omavalitsustega käima lükanud toimetulekuraskustes olevatele inimestele suunatud projekti, millega soovitakse tuleohutuks muuta vähekindlustatute eluruumid.

„Kodud tuleohutuks" projektis osalevate kodude nimekiri kujuneb Päästeameti läbiviidud kodukülastuste andmete põhjal ning analüüsitakse läbi koostöös valla sotsiaaltööspetsialistidega.
Toetuse saamise eelduseks on Päästeameti poolt eelnevalt läbiviidud kodunõustamine.

Kodusid, mis on tuleohtlikud, on meie vallas veelgi ning koostöös Päästeametiga toetame jätkuvalt kodude ohutumaks muutmist. Lisainfo saamiseks  tuleb pöörduda oma piirkonna sotsiaaltööspetsialisti poole.

Päästeameti jaoks on oluline, et inimesed elaksid oma kodudes turvaliselt. Selleks tuleb igaühel ise teha esimesed sammud ja vajadusel tuleb appi ka Päästeamet.

Kui kahtled oma kodu tuleohutuses ja soovid nõustamist, siis anna sellest Päästeametile teada Riigiinfo telefonil 1247.