« Tagasi

Põlgaste Lapsehoid ootab oma kollektiivi mängulist ja särasilmset lapsehoidjat

MA Põlgaste Lapsehoid ootab kandideerima mängulist ja särasilmset lapsehoidjat 0,5 koormusega ametikohale lapsehoolduspuhkusel viibiva töötaja asendajaks, alates 16.09.2019.

Pakume hubast töökeskkonda hiljuti valminud rühmaruumis ja avara mänguväljakuga õuealal, toredaid töökaaslasi ning särasilmseid lapsi, kes teevad päevad lõbusaks.

Töö kirjeldus:

Lapsehoidja tööülesanne on lapsehoiuteenuse osutamise kestel lapsi hooldada ja arendada läbi mänguliste tegevuste, loovtegevuste ja iseteeninduslike oskuste õpetamise, teha koostööd lastevanemate ja kolleegidega ning tagada laste turvalisus.

Nõuded kandidaadile:

  • Lapsehoidja peab olema teovõimeline, lapsehoiuteenuse osutamiseks vajaliku füüsilise ja vaimse tervisega ning vastama õigusaktides sätestatud nõuetele.
  • Isikul peab lapsehoidjana tegutsemiseks olema kutseseaduse alusel välja antud lapsehoidja kutse või omama vähemalt kesk- või kutseharidust, töökogemust lastega ja sobivaid isikuomadusi, mida hindab tööandja.
  • Isik peab lapsehoidjana tegutsemiseks olema läbinud vähemalt 16-tunnise esmaabikoolituse viimase 36 kuu jooksul.

 

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid:

  • avaldus
  • CV
  • haridust tõendava dokumendi koopia

 

CV ja haridusttõendavate dokumentide koopiad saata pealkirjaga „Kandideerimine"
2. septembriks 2019.a. aadressil Põlvamaa 63123, Põlgaste küla, Saia tee 2 või polgaste@kanepi.ee.
Info asutuse kohta leiate: http://kanepi.kovtp.ee/polgaste-lastehoid
Tel. 53315899