« Tagasi

Tule lapsevanemate koolitusprogrammi „Imelised aastad“!

Kanepi valla lapsevanematel, kelle laps on vanuses 2-8 aastat, on taaskord võimalus osaleda vanemluskoolitusel „Imelised aastad". Vanemlusprogrammi eesmärk on aidata lapsevanemal ennetada ja toime tulla lapse käitumisprobleemide ning arenguküsimustega.

Vanemlusprogrammi „Imelised aastad" koolitusgrupp alustab oma tegevust 2021 aasta jaanuari viimasel nädalal Kanepi Lasteaias. 

Programm sobib 2-8 aastaste laste vanematele:

•             kes vajavad tuge ja soovivad õppida, kuidas laste kasvatamisega paremini toime tulla.

•             kelle lastel on esmased käitumisprobleemid, nt kohatine agressiivne käitumine, hüperaktiivsuse ilmingud, hajutatud tähelepanuvõime, valetamine, sõnakuulmatus jne.

Koolitusel õpitakse:

• kuidas arendada last mängu abil;

• kuidas last julgustada ja tunnustada;

• kuidas kehtestada tõhusalt piire ja reegleid;

• kuidas õpetada last tugevate tunnetega toime tulema;

• kuidas lahendada konflikte;

• kuidas tulla toime stressiga.

Programmis omandatud praktilised oskused ja saadav tugi võimaldavad lapsevanematel tulla paremini toime lapse kasvatamisega kaasnevate väljakutsete ja stressi tekitavate olukordadega.

Programm koosneb 16 nädala jooksul üks kord nädalas (korraga 2-2,5 tundi) toimuvatest koolitustest. Vanemlusprogrammi toimumise ajal on korraldatud lapsehoid, kus on võimalik lastel viibida ajal, mil lapsevanem osaleb koolitusel ja pakutakse kerget einet. Koolitus on vanematele tasuta. Koolituse korraldab Tervise Arengu Instituut koostöös kohalike omavalitsustega.

Grupis on kokku 10-14 lapsevanemat, ühest perest eelistatavalt mõlemad last/lapsi kasvatavat vanemat. Lapsevanematega töötavad kaks grupijuhti, kelleks on Helen Metsma ja Gerti Karilaid-Vidder.

Koolitusele registreerumiseks palume pöörduda hiljemalt 15.01.2021 Kanepi Vallavalitsuse: sotsiaalnõunik/lastekaitsespetsialisti Terje Lihtsa, tel 5915 1304, e-post sotsiaal@kanepi.ee;  sotsiaaltöö spetsialisti Tiia Urm, tel 5854 7751, e-post tiia@kanepi.ee poole või Kanepi Lasteaia direktori Riina Reest, tel 5177686, e-post lasteaed@kanepi.ee poole.