« Tagasi

Uus aasta toob Kanepi Vallavalitsuse meeskonda uusi töötajaid

Saverna ja Krootuse külakeskust asub juhtima Andres Määr, kes on alates 2004. aastast järjepidevalt kultuurivaldkonnas tegutsenud, juhtinud Vana-Koiola Rahvamaja ning koordineerinud maakondlikku kultuurielu Põlvamaa Arenduskeskuse kultuurispetsialistina. Kanepi valla kultuuriellu on ta panustanud juba varasemalt. 2007.  aastast juhendab Andres Põlgaste naisansamblit Vannamuudu ning eelmise aasta sügisest Kanepi segakoori. "Tähtis on kohaliku kogukonna kaasamine nii ühistegevuste kui sündmuste kaudu. Inimeste motiveerimine kultuurielus kaasa lööma ning uute taidlusringide ja kultuurisündmuste algatamine on minu eesmärgiks. Näiteks meeslauluansambli ja estraadiringi loomine, Põlvamaa tantsubändide päev Krootusel," tutvustas Andres oma plaane.  Koostöö raamatukogude ja noortekeskustega on samuti Andrese eesmärgiks. Ta on lõpetanud Tallinna Ülikooli kultuurhariduse eriala.

 

Andres Määri kontaktid:

tel: 528 4859

e-post: andres@kanepi.ee

 

 

Kanepi Avatud Noortekeskuse juhataja kohustusi naaseb täitma Kadri Kiho. Kadri alustas Kanepi noortekeskuses tööd 2015. aasta juulis, viibis viimased neli aastat lapsehoolduspuhkusel ning on nüüd tagasi, et pakkuda noortele erinevaid silmaringi avardavaid tegevusi ja ettevõtmisi. "Noorsootöö on pidevas muutumises ning rõõm on tõdeda, et aastatega on panustatud järjest rohkem vahendeid noorte arendamiseks. Esialgu viin ennast kurssi kõige uuega, " kinnitas Kadri. Vaba aega sisustab Kadri meisterdamisega ning tegeleb enesetäiendamisega erinevatel koolitustel.  Kadri on omandanud kõrghariduse kultuurikorralduse erialal.

 

Kadri Kiho kontaktid:

tel: 518 9404

e-post: kanepi.noortekeskus@gmail.com

 

 

Kultuuri ja avalike suhete nõunik Kerli Koor on alates jaanuarist samuti lapsehoolduspuhkuselt tagasi. Tema peamisteks tööülesanneteks on Kanepi valla mainekujunduse korraldamine, meediakanalite ja avalikkusega suhtlemine ning kultuurialase koostöö korraldamine. Kerli on varasemalt tegelenud kultuuri- ja noorsootööga alates 2012. aastast nii Kõlleste kui Kanepi vallas. "Kanepi vald peab jätkuvalt silma paistma, meil on mida hoida ja näidata. Arenemisruumi ka muidugi on, see viib edasi. Eriliselt köidavad mind uued ja innovaatilised ideed. Samuti kavatsen panustada kultuurialase koostöö arendamisse kohalikul, maakondlikul ja riiklikul tasandil," sõnas Kerli oma eesmärkide kohta. Vabal ajal meeldib Kerlile oma silmaringi avardada ja võõraid maid avastada. Kerlil on turundusalane kõrgharidus. 

 

Kerli Koori kontaktid:

tel: 553 7576

e-post: kultuur@kanepi.ee

 

 

Põlgaste Lasteaed Sinilill ja MA Põlgaste Lapsehoid direktorina jätkab Kristiina Kaljurand, tulles samuti tagasi lapsehoolduspuhkuselt. Kristiina alustas Põlgastes direktorina tööd 2016. aasta oktoobris. Varasemalt on tal kogemus lasteaia õpetajana ning ta on lõpetanud Tallinna Ülikoolis alushariduse pedagoogi eriala. "Põlgaste Lasteaed plaanib jätkuvalt uuendustega kaasas käia ning pakkuda lastele sisukat ja arendavat tegevust, näiteks tehnoloogiaõpet. Hea meelega algatame põnevaid tegevusi ja kaasame kogukonda," räägib Kristiina lasteaia plaanidest. Vaba aega meeldib Kristiinale veeta raamatuid lugedes ja tervisespordiga tegeledes.

 

Kristiina Kaljurandi kontaktid:

tel: 533 15899

e-post: polgaste@kanepi.ee

 

 

 

Fotol: Andres Määr, Kerli Koor ja Kadri Kiho