Kanepi valla kaasavasse eelarvesse esitati 8 ideed

Kanepi valla kaasava eelarve ideekorje toimus 1.-15. märts. Tänavu esitati 8 ideed selle kohta, kuidas kasutada valla 2022. aasta eelarves 20 000 eurot.

Esitatud ideed:

  • Erastvere küla mõttekoda
  • Mänguväljak ja grillkiik Valgjärvele
  • Välijõusaal Kanepisse
  • Krootuse laste mänguväljaku uuendamine
  • Ihamaru külakeskuse kõvakattega sissesõiduteed ja parkla
  • Krootuse külla esteetilise välimuse, kasutamiseks funktsionaalse ja ohutu laululava rajamine
  • Postitee mänguplats
  • Valdo Pandi nimeline pink Savernasse

Kaasava eelarve protsess jätkub hindamiskomisjoni aruteluga, kus hinnatakse ideede teostatavust rahalisest, ajalisest ja tehnilisest aspektist. 

Hindamise tulemusel selgub, millised ideed saadetakse rahvahääletusele, mis toimub elektrooniliselt 18.-24. aprill. Hääletada saavad kõik vähemalt 16-aastased ja vanemad inimesed, kes on Rahvastikuregistri järgi Kanepi valla elanikud.

Kanepi valla kaasava eelarve eesmärkideks on parandada kogukondade arusaama vallaeelarvest ja selle kujunemisest, parandada kogukondade vahelist koostööd ja viia ellu uusi ideid või leida lahendus olulisele valupunktile Kanepi vallas.  Kaasava eelarve objektiks on Kanepi vallaga seotud investeeringute tegemine. Kaasava eelarve tulemusel elluviidav objekt peab pakkuma avalikku hüve, olema vallaruumis avalikus kasutuses ja/või avalikkusele suunatud ning selle teostamise tulemusel ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele. Kaasava eelarve investeeringuobjekti elluviimise korraldab vallavalitsus koostöös ettepaneku esitajaga.

 

Lisainfo:
Merlika Niidumaa
arendusnõunik
e-post: arendus@kanepi.ee
tel: 56457546