Kanepi vald maksab lõpetajatele koolilõputoetust

Koolilõputoetust põhikooli lõpetamisel makstakse igale Kanepi valla kooli lõpetajale, olenemata tema rahvastikuregistrijärgsest elukohast, juhul kui rahvastikuregistrijärgsest elukohast toetust ei maksta. Koolilõputoetust kutse- ja keskhariduse omandamisel makstakse igale kuni 21-aastasele koolilõpetajale, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Kanepi vald.

Koolilõputoetuse suurus on 80€. Kanepi valla koolide lõpetajad saavad toetuse kätte lõpuaktusel, mujal kutse- ja keskhariduse omandanud Kanepi valla õpilased peavad vallavalitsusele esitama kooli poolt teatise või haridust tõendav dokumendi. Toetust saab taotleda kuni kolm kuud peale hariduse omandamist.

Kanepi valla koolides lõpetab tänavu põhikooli 24 õpilast ning gümnaasiumi 25 õpilast.

 

Kanepi valla koolide lõpuaktused toimuvad:
Krootuse Põhikool 16. juuni kell 18.00
Saverna Põhikool 17. juuni kell 15.00
Kanepi Gümnaasium 22. juuni kell 15.00 9. klass, kell 17.00 12. klass

 

Tuult tiibadesse kõikidele koolilõpetajatele!