HANKETEADE: Saverna külakeskuse perearstiruumide renoveerimistööd

Kanepi Vallavalitsus ootab ettevõtjatelt hinnapakkumusi Saverna külakeskuse perearstiruumide renoveerimistööde teostamiseks vastavalt lisatud hanke lähteülesandele ja selle lisadele.

Enne pakkumuste esitamist tuleb pakkujal tutvuda objektidega ning vormistada objektiga tutvumise akt.

Tähtajaks laekunud pakkumuste hindamiskriteeriumiks on madalaim hind.

Hanke lisad:

Lähteülesanne 

Lisa 2 Hinnapakkumuse vorm

Lisa 3 Asendiplaan

Lisa 4 Lepingu projekt

Lisa 5 fotod:

1. Ruum 1.1.1.2.

2. Ruum 2.1.2.2., 2.3

3. Ruum 3

 

Hinnapakkumus koos Taotlusega tuleb esitada hiljemalt 17.01.2023 kell 09:00  e-postile: mari.mandel-madise@kanepi.ee.

 

Lisainfo: 

Mari Mandel-Madise
tel: 5333 5770, 7976312
mari.mandel-madise@kanepi.ee