HANKETEADE: Erastvere madalseiklusraja ehitus

Kanepi vallavalitsus ootab ettevõtjatelt hinnapakkumusi Erastvere madalseiklusraja ehituseks Erastvere külakeskuse parki vastavalt lisatud hanke lähteülesandele ja selle lisadele.

Enne pakkumuste esitamist tuleb pakkujal tutvuda objektiga ning vormistada objektiga tutvumise akt. Aja kokku leppimiseks võtta ühendust Mari Mandel-Madise, tel: 5333 5770

 

Pakkujale esitatavad nõuded:

  • Pakkuja peab viimase 3 aasta jooksul (2020-2022) olema ehitanud vähemalt 1 madalseiklusraja .Pakkuja esitab ülevaate teostatud töödest hinnapakkumuse vormil.

Tähtajaks laekunud pakkumuste hindamiskriteeriumiks on madalaim hind.

 

Hanke lisad:

Lähteülesanne

Hinnapakkumuse vorm

Joonis

Hankelepingu projekt

Objekti külastuse akt

 

Pakkumused esitada hiljemalt 31.05.2023 e-posti aadressile: Mari.mandel-madise@kanepi.ee