Kanepi vallas teostatakse radooniuuringuid

Eesti Geoloogiateenistuses viib augustikuu jooksul Kanepi vallas läbi pinnaseõhu radooniuuringuid, mille aluseks on Keskkonnaministeeriumi tellitud projekt Eestis radooni osas väheuuritud alade kaardistamiseks. Täpsema info projekti kohta leiab Eesti Geoloogiateenistuse kodulehelt.

Radooni mõõdetakse nii vallale kuuluvatel aladel kui kokkuleppel omanikega ka eramaal. Uuringu tulemused avaldatakse 2024. aasta kevadel aruandena ja ka radooniriski veebirakendusel.

Foto: Eesti Geoloogiateenistuse spetsialist radooni mõõtmas

 

Eesti Geoloogiateenistus
+372 630 2333
info@egt.ee