HANKETEADE: Põlgaste külakeskuse hoone energiatõhusa lahenduse projekteerimis- ja ehitustööde omanikujärelevalve

Kanepi Vallavalitsus ootab ettevõtjatelt hinnapakkumusi Põlgaste külakeskuse hoone projekteerimis- ja ehitustööde omanikujärelevalve teostamiseks vastavalt lisatud lähteülesandele ja teostatud riigihankele nr 271112.

Nõuded pakkujale ja pakkumusele:

  • Pakkuja peab olema hanke algatamisele eelneva 36 kuu (kuni pakkumuste esitamise tähtpäevani) jooksul teostanud vähemalt 2 sarnase objekti ehitustööde omanikujärelevalve teenust. Teostatud tööd tuleb lisada eeltäidetud hinnapakkumuse vormile.
  • Pakkujal peab olema kogu lepinguperioodil kaasatud omanikujärelevalve tegija(d), kelle nõuded on leitavad lähteülesande punktist 4.2. Kaasatud spetsialistide info tuleb lisada eeltäidetud hinnapakkumuse vormile.
  • Pakkuja peab tõendama, et juhul kui ta tugineb nõuete täitmisele teise ettevõtte vahenditele, on ettevõtte nõus, et pakkuja kasutab neid hankelepingu täitmisel. Eeltäidetud kinnitus teise ettevõtja vahenditele tuginemiseks tuleb lisada pakkumusele.

Hankedokumendid:

Lähteülesanne

Pakkumuse vorm

Lepingu projekt

Teise ettevõtte näitajatele tuginemise kinnitus

Tähtajaks laekunud pakkumuste hindamiskriteeriumiks on madalaim hind 1 kuu teenuse kohta koos käibemaksuga.

 

Hinnapakkumused esitada hiljemalt 17.06.2024 kell 12:00 e-posti aadressile: Mari.mandel-madise@kanepi.ee.

 

Lisainfo:

Mari Mandel-Madise
Mari.mandel-madise@kanepi.ee
tel: 5333 5770