« Tagasi

Kanepi vallas asus lastekaitsespetsialistina tööle Külli Oja

Foto: Erakogu

 

Septembri algusest töötab Kanepi vallas lastekaitsespetsialistina Külli Oja, kes on põline Kanepi valla elanik.

Lastekaitsespetsialisti ülesanded on lapse seadusega tagatud õiguste kaitse ja lapse heaolu kindlustamine lapsevanemate toetamise ja lapse kasvukeskkonna mõjutamise kaudu ning abistada sotsiaalsete probleemide lahendamisel lapsi ja lastega peresid nende toimetuleku soodustamiseks.

„Iga laps on väärtus. Täiskasvanute ülesanne on luua lapsele tingimused kasvamiseks, arenemiseks ja võimetekohaseks õppimiseks," sõnas Külli Oja.

Senise töökogemuse taustal näeb ta vajakajäämist vanemate sotsiaalsetes ja vanemlikes oskustes. Professionaalne lapsevanemate nõustamine ja võrgustikutöö toetab lapsevanemate paremat toimetulekut oma laste kasvatamisel. Oma tugevusteks peab Külli Oja pikaaegset inimestega töötamise ja võrgustikutöö kogemust, meeskonnatöö oskust ja sisemist motivatsiooni tööalaseks arenguks.

Külli Oja on omandanud Tartu Ülikoolis erialase hariduse, varasemalt on ta töötanud sotsiaalpedagoogina ning hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerijana. Ta oli pikalt Põlgaste Põhikooli direktor ja õpetaja. Vabal ajal meeldib talle reisida, lugeda ja tervisesporti teha.

 

Kanepi Vallavalitsus