« Tagasi

2016- ASTA PURU

1992-2013, s.o. 21 aastat on Asta Puru juhtinud Põlgaste kultuuritööd.Asta on kultuuritööd teinud korrektselt ja kohusetundlikult ning südamesoojusega. Tema tööd on märgatud ja hinnatud: teda on autasustatud Eesti Vabariigi kultuuriministri tänukirjaga, mitmel korral Põlva maavanema aukirjadega, Kanepi vallavalitsuse ja volikogu tänukirjadega. 2013.a. pälvis Asta Puru Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupi elutööpreemia

Põlgaste kandis ja vallas tuntud kultuuritöötaja asta Puru on sündinud 1950.a. Võrumaal Kärgulas, seal põhikoolis käinud, edasi lõpetanud Kanepi Keskkooli. 1979.a. asus tööle endise Kalevi kolhoosi a/ü esimehena.

Kõik Põlgaste Kultuurimaja ja Kanepi Seltsimaja ringijuhid ja taidlejad iseloomustavad Astat kui väga head suhtlejat, ideaalset kultuuritöötajat, kellel on alati jätkunud kindlat sõna ja meelt nii oma kui teiste ideid ja mõtteid ära kuulata ja teoks teha. Asta korraldatud üritused on mõjunud rahvale alati koduselt. Ta on osalenud Kanepi valla kultuurikomisjoni töös ja ülevallalistes laulupidude, kodukandi- ja kihelkonnapäevade korralduskomisjonides. 1996.a. asutati endise isetegevuslase ja sõnaseadja Voldemar Issaku poolt eakate klubi ,,Elulõng" kultuurimaja juurde. Asta on igati nende pikkade aastate jooksul toetanud eakate üritusi, jätkuvalt veel pensionieas 2014-2016 vabatahtlikult aidanud klubi suurüritusi läbi viia, nagu ülevallaline eakate laulupäev Põlgaste laululaval ja suurejoonelised jõulupeod Põlgastes, mis on rahva poolt hästi vastu võetud. Asta on korraldanud lastele, noortele, eakatele erinevaid üritusi: traditsioonilisi sündmusi, näiteringi etendusi, stiilipidusid, koolitusi, kohtumisi huvitavate inimestega; kaasanud kultuuriüritustel koostööpartnereid MTÜ-sid Päri Selts,
A. Matteuse ja Põlgaste Maaelu Selts.

Asta poolt välja pakutud mõtted on olnud alati hinnatud ja huvitavad, kuigi ta on püüdnud ise jääda tagasihoidlikult tahaplaanile, eelistades tunnustada teisi. Asta on kultuuritööd teinud korrektselt ja kohusetundlikult ning südamesoojusega. Tema tööd on märgatud ja hinnatud: teda on autasustatud Eesti Vabariigi kultuuriministri tänukirjaga, mitmel korral Põlva maavanema aukirjadega, Kanepi vallavalitsuse ja volikogu tänukirjadega. 2013.a.
pälvis Asta Puru Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupi elutööpreemia.

Huvilised ja isetegevuslased iseloomustavad Astat: tal on eriline oskus rahvast kokku kutsuda ja koos hoida, kultuurielus toimuvaga kursis olla. Ta peab väga lugu isetegevuslastest. Kuhu iganes mindi, oli kultuurimaja juhataja alati teele saatmas ja vastu võtmas – laulupeole, esinemistele, ta oli omadele kaasa elamas vaatajate ridades. Isetegevuslased on tänulikud Astale huvitavate ekskursioonide eest, mida ta igal suvel korraldas. Oleme tema eestvõtmisel
käinud Emajõel lodjaga sõitmas, Sangaste ja Cantervilla lossis, Värskas, Räpinas ja mujal. 

Milvi Klaar ja Helju Telling. Avaldatud Kanepi Teataja 2017. aasta märtsi numbris