Nimi Ametinimetus Telefon E-post
Eda Tarend Haridus- ja noorsootööspetsialist 5228264 eda@kanepi.ee