ARVEKESKUSE E-POSTI AADRESSID

Erastvere Raamatukogu-Külakeskus                      erastvereraamatukogu@arvekeskus.ee

Kanepi Gümnaasium                                                    kanepigymnaasium@arvekeskus.ee

Kanepi Lasteaed                                                             kanepilasteaed@arvekeskus.ee

Kanepi Raamatukogu                                                   kanepiraamatukogu@arvekeskus.ee

Kanepi Seltsimaja                                                          kanepiseltsimaja@arvekeskus.ee

Kanepi Valla ANK                                                           kanepiank@arvekeskus.ee

Kanepi Vallavalitsus                                                      kanepivallavalitsus@arvekeskus.ee

Karilatsi Rahvaraamatukogu                                      karilatsiraamatukogu@arvekeskus.ee

Krootuse Hooldekodu                                                 krootusehooldekodu@arvekeskus.ee

Krootuse Lasteaed                                                        krootuselasteaed@arvekeskus.ee

Krootuse Põhikool                                                         krootusepohikool@arvekeskus.ee

Krootuse Rahvaraamatukogu                                   krootuseraamatukogu@arvekeskus.ee

Põlgaste Lapsehoid                                                       polgastelapsehoid@arvekeskus.ee

Maaritsa Rahvaraamatukogu                                    maaritsaraamatukogu@arvekeskus.ee

Põlgaste Lasteaed                                                         polgastelasteaed@arvekeskus.ee

Põlgaste Pansionaat                                                     polgastepansionaat@arvekeskus.ee

Põlgaste Raamatukogu-Külakeskus                       polgasteraamatukogu@arvekeskus.ee

Saverna Hooldekodu                                                    savernahooldekodu@arvekeskus.ee

Saverna Lasteaed                                                          savernalasteaed@arvekeskus.ee

Saverna Põhikool                                                           savernakool@arvekeskus.ee

Saverna Rahvaraamatukogu                                     savernaraamatukogu@arvekeskus.ee

Valgjärve Rahvaraamatukogu                                   valgjarveraamatukogu@arvekeskus.ee

Valgjärve Valla ANK                                                      valgjarveank@arvekeskus.ee