ARVEKESKUSE E-POSTI AADRESSID

Asutus Email

Erastvere Raamatukogu-Külakeskus

erastvereraamatukogu@arvekeskus.ee

Kanepi Gümnaasium

kanepigymnaasium@arvekeskus.ee

Kanepi Lasteaed

kanepilasteaed@arvekeskus.ee

Kanepi Raamatukogu

kanepiraamatukogu@arvekeskus.ee

Kanepi Seltsimaja

kanepiseltsimaja@arvekeskus.ee

Kanepi Valla ANK

kanepiank@arvekeskus.ee

Kanepi Vallavalitsus

kanepivallavalitsus@arvekeskus.ee

Karilatsi Rahvaraamatukogu

karilatsiraamatukogu@arvekeskus.ee

Krootuse Hooldekodu

krootusehooldekodu@arvekeskus.ee

Krootuse Lasteaed

krootuselasteaed@arvekeskus.ee

Krootuse Põhikool

krootusepohikool@arvekeskus.ee

Krootuse Rahvaraamatukogu

krootuseraamatukogu@arvekeskus.ee

Põlgaste Lapsehoid

polgastelapsehoid@arvekeskus.ee

Maaritsa Rahvaraamatukogu

maaritsaraamatukogu@arvekeskus.ee

Põlgaste Lasteaed

polgastelasteaed@arvekeskus.ee

Põlgaste Pansionaat

polgastepansionaat@arvekeskus.ee

Põlgaste Raamatukogu-Külakeskus

polgasteraamatukogu@arvekeskus.ee

Saverna Hooldekodu

savernahooldekodu@arvekeskus.ee

Saverna Lasteaed

savernalasteaed@arvekeskus.ee

Saverna Põhikool

savernakool@arvekeskus.ee

Saverna Rahvaraamatukogu

savernaraamatukogu@arvekeskus.ee

Valgjärve Rahvaraamatukogu

valgjarveraamatukogu@arvekeskus.ee

Valgjärve Valla ANK

valgjarveank@arvekeskus.ee