Kirjeldus     

 

Avaliku ürituse korraldamiseks on nõutav Kanepi Vallavalitsuse loa olemasolu. Avaliku ürituse korraldaja esitab vähemalt 15 päeva enne avaliku ürituse läbiviimise päeva e-taotluse koos kõigi nõutud lisadokumentidega.


Luba ei ole vaja taotleda vabaks liikumiseks ja kasutamiseks piiratud territooriumil, ehitises või selle osas avaliku ürituse korraldamiseks, kui avalik üritus vastab ehitise kasutusloas määratud kasutusotstarbele ja üritusega ei kaasne kõrgendatud turvariski.

 

  • Kui avaliku üritusega kaasneb kõrgendatud turvarisk, esitab ürituse korraldaja lõpliku turvaplaani Lõuna Päästekeskusele ja Lõuna prefektuurile kooskõlastamiseks.
  • Avaliku ürituse läbiviimisega seotud liikluse ümberkorraldamiseks peab korraldaja lisama taotlusele liikluskorralduse ja ümbersõiduskeemi.

Vallavalitsus otsustab avaliku ürituse korraldamiseks loa andmise 14 tööpäeva jooksul avaliku ürituse korraldamise loa taotluse vallakantseleisse saabumise päevast arvates.

 

Õigusaktid      Avaliku ürituse korraldamise nõuded Kanepi vallas
Kontaktid   

 

Kerli Koor, kultuuri ja avalike suhete spetsialist, kerli.koor@kanepi.ee, tel 5537576

Taotlemine     

 

Taotlust on võimalik esitada e-vormina Kanepi valla SPOKU keskkonnas, kuhu sisenemiseks tuleb end sisselogimisel tuvastada kas ID-kaardi, Smart ID või mobiili-IDga.