Kirjeldus
Elukohateadet on võimalik esitada:
  • e-rahvastikuregistri kaudu;
  • digitaalselt allkirjastatult saates aadressile vald@kanepi.ee;
  • paberkandjal allkirjastatult saates aadressil Turu põik 1, Kanepi alevik, 63101 või tuues vallamaja.
Blanketid Elukohateate blankett (prinditav) (täidetav)
Kontaktid
Ly Vätson, e-post ly.vatson@kanepi.ee, telefon 7976319
Katrin Slungin, e-post katrin.slungin@kanepi.ee, telefon 7976312