Ametnikud

Ametikoht

Nimi

Telefon

GSM

E-post

Ehitusspetsialist

Peep Potter

 

55605720

peep.potter@kanepi.ee

Maaspetsialist
(maaküsimused, aadressiandmed, planeerimine)

Kadri Kaska

7976315

56985589

kadri.kaska@kanepi.ee

Keskkonnaspetsialist
(keskkond, jäätmed, heakord, omanikuta loomad) 

Urmas Kolina

 

53014438

urmas.kolina@kanepi.ee

Majandusnõunik
(teede ehitus ja hooldus)

Ülar Kõrge

7976317

56153009

ylar.korge@kanepi.ee