Nimi Ametinimetus Telefon E-post
Eda Tarend Haridus- ja noorsootööspetsialist 5228264 eda.tarend@kanepi.ee