Kirjeldus

Toetust makstakse igale Kanepi valla kooli 1. klassi astujale, olenemata rahvastikuregistrijärgsest elukohast, juhul kui rahvastikuregistrijärgsest elukohast toetust ei maksta.

Toetust makstakse kooli poolt esitatud nimekirja alusel, see tähendab, et lapsevanem toetuse saamiseks eraldi avaldust esitama ei pea.

Õigusaktid Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord; Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine
Toetuse summa 200 eurot
Kontaktid Eda Tarend, e-post eda.tarend@kanepi.ee, telefon 5228264